بازی آنلاین گرپولیس : آشنایی با ساختمان انبار

در بازی آنلاین گرپولیس ، انبار برای ذخیره سازی منابع استفاده میشود. هرچه سطح انبار بالاتر باشد ، منابع بیشتری ذخیره میشود.

 آشنایی با ساختمان انبار در بازی آنلاین استراتژیک گرپولیس

سطح ۱ تا ۹ سطح ۱۰ تا ۱۹ سطح ۲۰ تا ۲۹ سطح ۳۰ +
Warehouse1.png Warehouse2.png Warehouse3.png Warehouse4.png

 

انبار سطح مشخصی از منابع را ذخیره سازی میکند. این منابع میتوانند برای ساخت و ساز ساختمانها ، ترتبیت نیروها و هر کجا که شما بخواهید ، استفاده شوند. هرچه سطح این ساختمان را بالاتر ببرید ، منابع بیشتری را میتوانید در آن ذخیره کنید.

هر سطح از انبار ، به شما اجازه ذخیره سازی میزان مشخصی از منابع را میدهد. این میزان در جدول پایین همین صفحه نمایش داده شده است. همچنین هر سطح از انبار ، میزان مشخصی از منابع را میتواند پنهان کند تا در مواقعی که مورد غارت قرار میگیرید ، میزان مشخصی از منابع شما ، برای دشمن قابل غارت نباشد. در بازی آنلاین گرپولیس هرچه سطح انبار بالاتر باشد ، منابع بیشتری را میتوانید پنهان کنید(۱۰۰ واحد از هر منبع به ازای هر سطح از انبار). میزان ظرفیت ذخیره سازی و پنهان سازی را میتوانید با مراجعه به ساختمان انبار مشاهده کنید.

ظرفیت انبار در بازی آنلاین گرپولیس

وقتی انبار شما پر میشود و قابلیت ذخیره سازی منابع بیشتری را ندارد ، رنگ منبع مشخصی که پر شده ، به قرمز تغییر می یابد.

ظرفیت انبار در بازی آنلاین گرپولیس

ساده ترین راه برای اینکه متوجه شوید انبار شما چه میزان میتواند از منبع مورد نظر را ذخیره کند ، این است که به خط زردرنگ کنار منبع نگاه کنید.

 

همچنین با مراجعه به انبار ، میتوانید زمان دقیق پر شدن ظرفیت هر کدام از منابع را متوجه شوید.

زمان کامل شدن منابع در بازی آنلاین گرپولیس

 

 

بالاترین سطح انبار ۳۵ میباشد. ظاهر انبار بسته به سطح آن تغییر می یابد.

در جدول زیر میتوانید اطلاعات کامل مربوط به هر سطح از انبار را در بازی آنلاین گرپولیس مشاهده کنید:

 

سطح Wood.png Stone.png Silver.png Pop.png ظرفیت ذخیره سازی ظرفیت پنهان سازی امتیاز
۱ ۳۰۰ ۱۰۰ ۱۵ (+۱۵)
۲ ۱۰۰ ۱۵۸ ۴۷ ۰ ۷۱۱ ۲۰۰ ۱۷ (+۲)
۳ ۱۸۶ ۲۹۲ ۹۳ ۰ ۱۱۸۵ ۳۰۰ ۱۹ (+۲)
۴ ۲۸۸ ۴۵۲ ۱۵۰ ۰ ۱۷۰۶ ۴۰۰ ۲۲ (+۳)
۵ ۴۰۴ ۶۳۵ ۲۱۷ ۰ ۲۲۶۷ ۵۰۰ ۲۵ (+۳)
۶ ۵۳۳ ۸۳۸ ۲۹۴ ۰ ۲۸۶۲ ۶۰۰ ۲۹ (+۴)
۷ ۶۷۴ ۱۰۵۹ ۳۷۹ ۰ ۳۴۸۷ ۷۰۰ ۳۳ (+۴)
۸ ۸۲۶ ۱۲۹۷ ۴۷۳ ۰ ۴۱۴۰ ۸۰۰ ۳۷ (+۴)
۹ ۹۸۷ ۱۵۵۲ ۵۷۶ ۰ ۴۸۱۸ ۹۰۰ ۴۲ (+۵)
۱۰ ۱۱۵۹ ۱۸۲۱ ۶۸۶ ۰ ۵۵۱۸ ۱۰۰۰ ۴۸ (+۶)
۱۱ ۱۳۴۰ ۲۱۰۵ ۸۰۳ ۰ ۶۲۴۱ ۱۱۰۰ ۵۵ (+۷)
۱۲ ۱۵۲۹ ۲۴۰۳ ۹۲۸ ۰ ۶۹۸۴ ۱۲۰۰ ۶۳ (+۸)
۱۳ ۱۷۲۷ ۲۷۱۴ ۱۰۶۰ ۰ ۷۷۴۶ ۱۳۰۰ ۷۱ (+۸)
۱۴ ۱۹۳۳ ۳۰۳۷ ۱۱۹۹ ۰ ۸۵۲۶ ۱۴۰۰ ۸۱ (+۱۰)
۱۵ ۲۱۴۶ ۳۳۷۳ ۱۳۴۴ ۰ ۹۳۲۴ ۱۵۰۰ ۹۳ (+۱۲)
۱۶ ۲۳۶۸ ۳۷۲۱ ۱۴۹۶ ۰ ۱۰۱۳۸ ۱۶۰۰ ۱۰۶ (+۱۳)
۱۷ ۲۵۹۶ ۴۰۸۰ ۱۶۵۴ ۰ ۱۰۹۶۹ ۱۷۰۰ ۱۲۱ (+۱۵)
۱۸ ۲۸۳۲ ۴۴۵۰ ۱۸۱۹ ۰ ۱۱۸۱۵ ۱۸۰۰ ۱۳۷ (+۱۶)
۱۹ ۳۰۷۴ ۴۸۳۱ ۱۹۹۰ ۰ ۱۲۶۷۵ ۱۹۰۰ ۱۵۷ (+۲۰)
۲۰ ۳۳۲۴ ۵۲۲۳ ۲۱۶۷ ۰ ۱۳۵۵۰ ۲۰۰۰ ۱۷۹ (+۲۲)
۲۱ ۳۵۸۰ ۵۶۲۵ ۲۳۴۹ ۰ ۱۴۴۳۹ ۲۱۰۰ ۲۰۴ (+۲۵)
۲۲ ۳۸۴۲ ۶۰۳۷ ۲۵۳۸ ۰ ۱۵۳۴۱ ۲۲۰۰ ۲۳۲ (+۲۸)
۲۳ ۴۱۱۰ ۶۴۵۹ ۲۷۳۲ ۰ ۱۶۲۵۷ ۲۳۰۰ ۲۶۵ (+۳۳)
۲۴ ۴۳۸۵ ۶۸۹۱ ۲۹۳۳ ۰ ۱۷۱۸۵ ۲۴۰۰ ۳۰۲ (+۳۷)
۲۵ ۴۶۶۶ ۷۳۳۲ ۳۱۳۸ ۰ ۱۸۱۲۵ ۲۵۰۰ ۳۴۴ (+۴۲)
۲۶ ۴۹۵۳ ۷۷۸۳ ۳۳۴۹ ۰ ۱۹۰۷۷ ۲۶۰۰ ۳۹۲ (+۴۸)
۲۷ ۵۲۴۵ ۸۲۴۲ ۳۵۶۶ ۰ ۲۰۰۴۱ ۲۷۰۰ ۴۴۷ (+۵۵)
۲۸ ۵۵۴۳ ۸۷۱۰ ۳۷۸۸ ۰ ۲۱۰۱۶ ۲۸۰۰ ۵۱۰ (+۶۳)
۲۹ ۵۸۴۷ ۹۱۸۸ ۴۰۱۵ ۰ ۲۲۰۰۳ ۲۹۰۰ ۵۸۱ (+۷۱)
۳۰ ۶۱۵۶ ۹۶۷۴ ۴۲۴۷ ۰ ۲۳۰۰۰ ۳۰۰۰ ۶۶۲ (+۸۱)
۳۱ ۶۴۷۰ ۱۰۱۶۸ ۴۴۸۵ ۰ ۲۴۰۰۸ ۳۱۰۰ ۷۵۵ (+۹۳)
۳۲ ۶۷۹۰ ۱۰۶۷۱ ۴۷۲۸ ۰ ۲۵۰۲۶ ۳۲۰۰ ۸۶۱ (+۱۰۶)
۳۳ ۷۱۱۶ ۱۱۱۸۲ ۴۹۷۵ ۰ ۲۶۰۵۵ ۳۳۰۰ ۹۸۱ (+۱۲۰)
۳۴ ۷۴۴۶ ۱۱۷۰۱ ۵۲۲۸ ۰ ۲۷۰۹۳ ۳۴۰۰ ۱,۱۱۹ (+۱۳۸)
۳۵ ۷۷۸۱ ۱۲۲۲۸ ۵۴۸۶ ۰ ۲۸۱۰۰ ۳۵۰۰ ۱,۲۷۵ (+۱۵۶)