بازی آنلاین گرپولیس – سال نو مبارک

 

نوروز در بازی آنلاین و استراتژیک گرپولیس

 

آب زنید راه را هین که نگار می‌رسد
مژده دهید باغ را بوی بهار می‌رسد
راه دهید یار را آن مه ده چهار را
کز رخ نوربخش او نور نثار می‌رسد

نوروز مباک 🌱

 

 

سال نو بر تمامی شما عزیزان و همراهان بازی آنلاین گرپولیس مبارک باد.