بروزرسانی بازی استراتژیک گرپولیس – معرفی تغییرات و ویژگی های جدید

در بروزرسانی جدید بازی استراتژیک گرپولیس ، بازی دستخوش تغییراتی شده است. در این نوشته به معرفی ویژگی ها و تغییرات جدید میپردازیم.

بروزرسانی جدید بازی استراتژیک گرپولیس

کارهای صورت گرفته خارج بازی : 

  1. طراحی مجدد صفحه اول
  2. طراحی مجدد صفحات داخلی
  3. طراحی بخش راهنما و انتشار مطالب راهنما
  4. کتابچه بخش راهنما

 

کارهای صورت گرفته داخل بازی :

  1. بخش مدال ها و سطوح امپراتوری
  2. تغییرات گرافیکی بعد از اتمام ساخت و ساز
  3. بهینه سازی و ارتقاء سربازخانه
  4. بهینه سازی و ارتقاء بندرگاه

 

بخش مدال ها و سطوح امپراتوری بازی استراتژیک گرپولیس

این بخش یکی از بخش های اصلی اضاف شده به بازی میباشد.
از این پس هر کدام از بازیکنان نشان مختص خود را خواهند داشت که نشان دهنده قدرت جنگی و ساخت و ساز آنهاست.

اطلاعات کامل این بخش را میتوانید در این نوشته بخوانید:

معرفی ویژگی جدید بازی آنلاین گرپولیس : سطوح امپراتوری