جوایز بازی آنلاین گرپولیس

گرپولیس جوایز متنوعی را برای بازیکنان خود در نظر گرفته است ، در ادامه به تشریح جوایز پرداخته خواهد شد.

جوایز در بازی آنلاین گرپولیس

با بازی در گرپولیس ، علاوه بر لذت و هیجان ، برنده جوایز متنوعی نیز خواهید شد.

 

جوایز ماهیانه بازی بدین صورت میباشد :

نفر اول : ۴۰۰ هزار ریال + درج اسم برای همیشه در بازی

نفر دوم : ۳۰۰ هزار ریال + درج اسم برای همیشه در بازی

نفر سوم : ۲۰۰ هزار ریال + درج اسم برای همیشه در بازی

نفر چهارم : دریافت ۴۰۰ سکه طلا + درج اسم برای همیشه در بازی

نفر پنجم : دریافت ۳۰۰ سکه طلا + درج اسم برای همیشه در بازی

 

جوایز ماهیانه به پیشرفت کنندگان گرپولیس اهدا خواهد شد. لیست این افراد در بخش رتبه ( داخل بازی ) قابل مشاهده است.

این لیست در ابتدای هر ماه صفر میشود و همه بازیکنان از نو و قدرتمند برای بدست آوردن جوایز گرپولیس به رقابت میپرداند و در انتهای ماه ، برندگان مشخص خواهند شد.

 

در انتهای بازی بعد از ساخت عجایب هفتگانه توسط اتحادها و مشخص شدن بازیکنان برتر ، به این افراد نیز جوایزی اهدا خواهد شد که با نزدیک شدن به انتهای بازی ، این جوایز مشخص میگردد.