میان برهای حرفه ای برای تازه واردهای بازی انلاین گرپولیس

در بازی آنلاین گرپولیس در ابتدا شما کشوری کوچک را بنا می کنید و فرمانروایی کشور خود را برعهده می گیرید. با دشمنان به مبارزه می بردازید، دلاورانه مقابل آنان می ایستید تا بتوانید امپراطوری خود را حفظ کنید و وز به روز آن را گسترش دهید.

 

شما در بازی انلاین گرپولیس می توانید با استفاده از نیروی خدایان (با فعال سازی معبد اطلاعاتی درباره ی خدایان در اختیار شما قرار می گیرد)، بازرگان، فرمانده، کاهن اعظم و سایر افراد برجسته در شهرتان می توانید پیشرفت های قابل توجهی داشته باشید.همچنین با گسترش ساختمان هایتان می توانید به گسترش شهر خود و قدرتمندتر شدنتان کمک قابل توجهی کنید.

 

در بازی انلاین گرپولیس در ۷ روز اول بازی تحت حمایت هستید به این معنا که مورد حمله قرار نمی گیرید پس نهایت تلاش خود را بکنید که در این چند روز شهر خود را گسترش دهید که موجبات شادمانی مردمانتان را فراهم آورید.

شهر پیشرفته ی بازی انلاین گرپولیس

از طرفی برای داشتن پیشرفت سریع تر و قدرتمند تر شدن قسمتی تحت عنوان آموزش در صفحه ی اول بازی برای امبراطوری نوپای شما آماده شده است. قدم به قدم با اموزش همراه شوید تا تسلط بیشتری پیدا کنید. و هم چنین قسمت دیگری با عنوان نسخه ی دمو بازی در صفحه ی ورود( همان صفحه ی ثبت نام) قرار دارد که به شما کمک می کند با کلیات بازی اشنایی بیشتری پیدا کنید، در این قسمت صفحه ی اول بازی با جزئیات به شما معرفی خواهد شد.

 

یک روش پیشنهادی عالی هم برای شما پادشاهان دلاور داریم:

 

برای اینکه سرزمین خود را قوی سازید تا دشمنتان توان مبارزه با شما را نداشته باشند به اتحادها بپیوندید و یا تشکیل اتحاد دهید.

با دوستان خود اتحاد تشکیل دهید و در مقابل دشمنانتان هم پیمان شوید.

برای آشنایی با نحوه تشکیل اتحاد این مقاله را مطالعه کنید : نحوه تشکیل اتحاد در بازی آنلاین استراتژیک گرپولیس