آرشیو مطالب در دسته اطلاعات

بازی آنلاین گرپولیس : آشنایی با ساختمان انبار

انبار سطح مشخصی از منابع را ذخیره سازی میکند. این منابع میتوانند برای ساخت و ساز ساختمانها ، ترتبیت نیروها و هر کجا که شما بخواهید ، استفاده شوند. هرچه سطح این ساختمان را بالاتر ببرید ، منابع بیشتری را میتوانید در آن ذخیره کنید.

هر سطح از انبار ، به شما اجازه ذخیره سازی میزان مشخصی از منابع را میدهد. این میزان در جدول پایین همین صفحه نمایش داده شده است. همچنین هر سطح از انبار ، میزان مشخصی از منابع را میتواند پنهان کند تا در مواقعی که مورد غارت قرار میگیرید ، میزان مشخصی از منابع شما ، برای دشمن قابل غارت نباشد. در بازی آنلاین گرپولیس هرچه سطح انبار بالاتر باشد ، منابع بیشتری را میتوانید پنهان کنید(۱۰۰ واحد از هر منبع به ازای هر سطح از انبار). میزان ظرفیت ذخیره سازی و پنهان سازی را میتوانید با مراجعه به ساختمان انبار مشاهده کنید.

ادامه مطلب ...
آشنایی با معدن نقره در بازی آنلاین و استراتژیک گرپولیس تنها در ۳ دقیقه

در بازی آنلاین و استراتژیک گرپولیس ، ساختمان های مختلفی وجود دارد که اساس بازی را تشکیل میدهند در بازی آنلاین و استراتژیک گرپولیس،  چوب بری ، معدن سنگ ، معدن نقره و  مزرعه ، پایه و اساس شهر شما و تولیدکننده منابع میباشند که برای پیشرفت شهر خود به این منابع نیاز دارید. در این نوشته […]

ادامه مطلب ...
بازی استراتژیک گرپولیس: آشنایی با معدن سنگ در ۳ دقیقه

در بازی استراتژیک گرپولیس ، ساختمان های مختلفی وجود دارد که اساس بازی را تشکیل میدهند در بازی استراتژیک گرپولیس،  چوب بری ، معدن سنگ ، معدن نقره و  مزرعه ، پایه و اساس شهر شما و تولیدکننده منابع میباشند که برای پیشرفت شهر خود به این منابع نیاز دارید. در این نوشته به معرفی معدن سنگ و […]

ادامه مطلب ...
بازی آنلاین گرپولیس : آشنایی با ساختمان چوب بری در ۳ دقیقه

در بازی آنلاین گرپولیس ، ساختمان های مختلفی وجود دارد که اساس بازی را تشکیل میدهند در بازی آنلاین گرپولیس،  چوب بری ، معدن سنگ ، معدن نقره و  مزرعه ، پایه و اساس شهر شما و تولیدکننده منابع میباشند که برای پیشرفت شهر خود به این منابع نیاز دارید. در این نوشته به معرفی چوب […]

ادامه مطلب ...
بازی آنلاین گرپولیس :‌ آشنایی با مزرعه

در بازی آنلاین گرپولیس ، ساختمان های مختلفی وجود دارد که اساس بازی را تشکیل میدهند یکی از مهم ترین ساختمان ها در این بازی آنلاین ، مزرعه میباشد که جمعیت به صورت مستقیم به این ساختمان وابسته است. با هر سطح افزایش این ساختمان ، جمعیت مشخصی مطابق با جدولی که در انتهای این […]

ادامه مطلب ...
حفاظت اطلاعات

حفاظت اطلاعات گرپولیس به حفاظت اطلاعات کاربران خود به شدت اهمیت میدهد. هرگونه اطلاعات شخصی که از کاربران دریافت میشود همگی فقط در بازی و توسط تیم گرپولیس برای بهتر کردن تجربه کاربری کاربر استفاده میشوند و هیچ گونه استفاده دیگری از آنها نخواهد شد. در زیر تمامی قوانینی که برای حفاظت اطلاعات کاربران حاکم […]

ادامه مطلب ...