امتیاز جنگی

امتیاز جنگی چیست؟

امتیاز جنگی نشان دهنده تعداد نیروهایی است که شما نابود کرده اید.

 

امتیاز جنگی چطور بدست میاد؟

امتیاز جنگی با کشتن نیروهای دشمن در دفاع یا حمله بدست میاد.

 

فایده امتیاز جنگی چیست؟

امتیاز جنگی به شما این امکان رو میده تا در شهر خودتون مراسم پیروزی برگزار کنید و از این طریق سطح فرهنگ خودتون رو افزایش بدید.

این مطلب را نیز از دست ندهید : چرا باید سطح فرهنگ رو افزایش بدیم؟

همچنین افزایش امتیاز جنگی باعث افزایش سطح امپراطوری شما خواهد شد.

افزایش سطح امپراطوری چه فوایدی خواهد داشت؟