انواع سرورهای گرپولیس

در حال حاضر بازی آنلاین گرپولیس تنها یک سرور دارد.

زمان آغاز این سرور: 1 اسفند 95

سرورهایی که در آینده به گرپولیس اضاف میشوند:

سرور سریع – 30 روزه

 

  • نکته : سرورهای اصلی گرپولیس معمولا بین 6 تا 12 ماه طول میکشند که بسته به مجموع امتیاز اتحاد ها این زمان کم و زیاد میشود.
  • نکته :‌ سرورهای اصلی گرپولیس بعد از اتمام ، زمانی بسته میشوند که حداقل تعداد کاربران فعال ، 50 نفر باشد. بناربراین ممکن است یک سرورهیچ وقت بسته نشود.