تندیس

هدف

جاسوسی دشمنان به کمک تندیس دیگر پوشانده نخواهند ماند. بدین صورت ، هرگونه جاسوسی که در شهر شما صورت گیرد ، سریعا متوجه خواهید شد و خود را برای حملات احتمالی آماده خواهید کرد.

 

پیش نیازها

سنا سطح 21

غار سطح 10

تجارتخانه سطح 5

معبد سطح 5

نداشتن ساختمان های : قلعه ، مجسمه سلاطین ، تجارتخانه

 

سطوح ساختمان

آخرین سطح : 1

 سطح  امتیاز هزینه زمان ساختBuilding Time
Wood Stone Silver Population
1 500 6500 7000 9500 60 3:58:07