جوایز بازی (نقدی و غیرنقدی)

گرپولیس جوایز متنوعی را برای بازیکنان خود در نظر گرفته است ، در ادامه به تشریح جوایز بازی پرداخته خواهد شد.

با بازی در گرپولیس ، علاوه بر لذت و هیجان ، برنده جوایز متنوعی نیز خواهید شد.

 

جوایز بازی به صورت ماهیانه بدین صورت میباشد :

نفر اول : 400 هزار ریال + درج اسم برای همیشه در بازی

نفر دوم : 300 هزار ریال + درج اسم برای همیشه در بازی

نفر سوم : 200 هزار ریال + درج اسم برای همیشه در بازی

نفر چهارم : دریافت 400 سکه طلا + درج اسم برای همیشه در بازی

نفر پنجم : دریافت 300 سکه طلا + درج اسم برای همیشه در بازی

 

جوایز ماهیانه به پیشرفت کنندگان گرپولیس اهدا خواهد شد. لیست این افراد در بخش رتبه ( داخل بازی ) قابل مشاهده است.

این لیست در ابتدای هر ماه صفر میشود و همه بازیکنان از نو و قدرتمند برای بدست آوردن جوایز گرپولیس به رقابت میپرداند و در انتهای ماه ، برندگان مشخص خواهند شد.