سنا

سنا ساختمان مدیریت مرکزی شهر شما میباشد. در این ساختمان میتوانید به کارگران دستور ساخت و ارتقا ساختمان ها را بدهید. این ساختمان یکی از اصلی ترین ساختمان ها در گرپولیس میباشد و بدون آن ، شهر شما نمیتوانید گسترش پیدا کند.

 

هدف

در سنا شما میتوانید ساختمان های جدید را بسازید و ارتقا دهید. هرچه سطح سنا بالاتر باشد ، ساختمان ها سریع تر ساخته میشوند و ارتقا پیدا میکنند.

در بازی گرپولیس سنا پیش نیاز اصلی بسیاری از ساختمان ها میباشد. شما به سطح مشخصی از سنا برای ساخت ساختمان های مانند سربازخانه ، آکادمی ، ساختمان های ویژه و بسیاری دیگر از ساختمان هایی که قصد ساخت آنها را در شهر خود دارید.

 

پیش نیازها

ساختمان سنا از ابتدای بازی در سطح 1 برای شما قابل دسترسی است و در صورت نیاز میتوانید آن را ارتقا دهید.

 

سطح ساختمان

آخرین سطح سنا 25 میباشد. سطح سنا با توجه به سطح آن تغییر پیدا میکند.

 

سطح 1-7 سطح 8-15 سطح 16+
Senate1.png ساختمان سنا

 

همچنین ساختمان سنا کلید اصلی در سرعت ساخت ساختمان ها میباشد. هرچه سطح ساختمان سنا بالاتر باشد سرعت ساخت و ساز نیز بالاتر میباشد. سرعت ساخت و ساز در جدول زیر آورده شده است.

سطح آخر : ۲۵

سطح Wood Stone Silver Population

جمعیت مصرف شده

(جمعیت مورد نیاز برای این سطح)

زمان ساخت و ساز زمان های ساخت و ساز

(با این سطح از سنا)

امتیازها
1 1,0 (+1,0) 100,0% 110 (+110)
2 27 12 10 2,8 (+1,8) 0:11:39 98,6% 121 (+11)
3 64 32 25 5,2 (+2,4) 0:24:49 97,0% 133 (+12)
4 118 67 49 8,0 (+2,8) 0:42:49 95,3% 146 (+13)
5 191 117 81 11,2 (+3,2) 1:05:44 93,5% 161 (+15)
6 283 186 123 14,7 (+3,5) 1:33:51 91,5% 177 (+16)
7 394 275 176 18,5 (+3,8) 2:07:28 89,5% 195 (+18)
8 525 385 239 22,6 (+4,1) 2:47:02 87,4% 214 (+19)
9 676 519 313 27,0 (+4,4) 3:33:05 85,2% 236 (+22)
10 848 678 399 31,6 (+4,6) 4:26:18 83,0% 259 (+23)
11 1040 862 497 36,5 (+4,9) 5:07:55 80,8% 285 (+26)
12 1254 1075 607 41,6 (+5,1) 5:50:16 78,5% 314 (+29)
13 1490 1316 730 46,9 (+5,3) 6:32:54 76,1% 345 (+31)
14 1747 1588 865 52,4 (+5,5) 7:15:23 73,7% 380 (+35)
15 2027 1890 1014 58,1 (+5,7) 7:57:16 71,2% 418 (+38)
16 2328 2226 1176 64,0 (+5,9) 8:38:08 68,5% 459 (+41)
17 2652 2592 1352 70,1 (+6,1) 9:17:33 66,1% 505 (+46)
18 2999 2998 1542 76,4 (+6,3) 9:55:04 63,6% 556 (+51)
19 3369 3438 1746 82,8 (+6,4) 10:30:17 62,0% 612 (+56)
20 3762 3914 1965 89,4 (+6,6) 11:02:47 58,4% 673 (+61)
21 4178 4428 2199 96,2 (+6,8) 11:32:06 56,1% 740 (+67)
22 4617 4981 2447 103,2 (+7,0) 11:57:53 53,7% 814 (+74)
23 5080 5574 2710 110,3 (+7,1) 12:19:39 50,2% 895 (+81)
24 5567 6208 2989 117,6 (+7,3) 12:37:01 47,6% 985 (+90)
25 6077 6884 3283 125,0 (+7,4) 12:49:33 45,0% 1083 (+98)