سوالات پیرامون اتحاد

چگونه وارد اتحاد شوم؟

برای پیوستن به اتحاد ، ابتدا باید اتحادی که میخواهید به آن بپیوندید را پیدا انتخاب کنید.

سپس از مدیر اتحاد درخواست ارسال دعوتنامه کنید.

بعد از دریافت دعوتنامه ، از منوی سمت راست به اتحاد مراجعه کنید و دعوتنامه ارسال شده را بپذیرید.

تگ های این سوال : چگونه به اتحاد بپیوندم؟ \ اتحاد چیست؟ \ آموزش پیوستن به اتحاد \ چگونه اتحاد تشکیل دهم \ چگونه اتحاد انتخاب کنم؟ \ چگونه به اتحاد وارد شوم؟ \ چگونگی پیوستن به اتحاد