سوالم را کجا مطرح کنم

در صورتی که سوال خود را در بخش راهنمای گرپولیس به آدرس https://grepolis.ir/help نیافتید ، میتوانید با مراجعه به منوی سمت راست داخل بازی ، روی پشتیبانی کلیک کنید و پیام خود را ارسال کنید تا تیم پشتیبانی پاسخگوی شما باشد.