قلعه

هدف

قلعه ، قدرت دفاع نیروهای شما را 10٪ افزایش میدهد و شهر شما را به یک دژ مستحکم در مقابل دشمنان تبدیل میکند.

 

پیش نیازها

سنا سطح 21
دیوار سطح 20
معبد سطح 5
بازار سطح 5
نداشتن ساختمان های : مجسمه سلاطین ، تندیس ، تجارتخانه

 

سطوح ساختمان

آخرین سطح : 1

 سطح  امتیاز هزینه زمان ساختBuilding Time
Wood Stone Silver Population
1 500 8000 10000 6000 60 3:58:07