مجسمه سلاطین

هدف

خشنود کردن سلاطین ، کار ساده ای نیست. با این مجمسه میتوانید به آنها نشان دهید که چقدر با اهمیت هستند. با ساخت این ساختمان ، میزان الطاف سلاطین نیز افزایش می یابد.

 

پیش نیازها

سنا سطح 21
معبد سطح 12
بازار سطح 5
نداشتن ساختمان های : قلعه ، تندیس ، تجارتخانه

 

سطوح ساختمان

آخرین سطح : 1

 سطح  امتیاز هزینه زمان ساختBuilding Time
Wood Stone Silver Population
1 500 6000 10500 7500 60 3:58:07