معبد

هدف

در معبد میتوانید یکی از سلاطین را انتخاب کنید. 6 سلطان قدرت وجود دارد : زئوس ، پوزیدن ، هرا ، آتنا ، هیدس و آرتمیس. هر کدام از این سلاطین قدرت میتوانند نیروهای اساطیری مختلفی را در اختیار شما بگذارند. هرچه سطح معبد بالاتر باشد ، الطاف بیشتری بدست می آید که با آن میتوانید نیروهای سلاطین را بسازید و یا طلسم اعمال کنید.

 

پیش نیازها

معدن سنگ سطح 1

 

سطوح ساختمان

آخرین سطح : 30

 سطح 1 تا 7 سطح 8 تا 15  سطح 16 تا 25 سطح 26 تا 30
Stage 1 Stage 2‎ Stage 3‎ Stage 4

 

گسترش ساختمان

سطح امتیازها منابع مورد نیاز کل جمعیت مصرف شده
(جمعیت مورد نیاز برای این سطح)
تولید الطاف در ساعت
1 216 Wood.png500Stone.png900Silver.png600 Pop.png 5 4
2 233 (+17) Wood.png911Stone.png1462Silver.png1059 Pop.png 10 (+5) 4.13
3 252 (+19) Wood.png1293Stone.png1942Silver.png1477 Pop.png 15 (+5) 4.23
4 272 (+20) Wood.png1659Stone.png2375Silver.png1870 Pop.png 20 (+5) 4.34
5 294 (+22) Wood.png2012Stone.png2777Silver.png2245 Pop.png 25 (+5) 4.46
6 317 (+23) Wood.png2355Stone.png3155Silver.png2608 Pop.png 30 (+5) 4.58
7 343 (+26) Wood.png2691Stone.png3514Silver.png2959 Pop.png 35 (+5) 4.71
8 370 (+27) Wood.png3021Stone.png3858Silver.png3301 Pop.png 40 (+5) 4.85
9 400 (+30) Wood.png3345Stone.png4190Silver.png3636 Pop.png 45 (+5) 5
10 432 (+32) Wood.png3664Stone.png4511Silver.png3964 Pop.png 50 (+5) 5.15
11 466 (+34) Wood.png3979Stone.png4822Silver.png4286 Pop.png 55 (+5) 5.31
12 504 (+38) Wood.png4290Stone.png5125Silver.png4603 Pop.png 60 (+5) 5.49
13 544 (40) Wood.png4598Stone.png5420Silver.png4916 Pop.png 65 (+5) 5.68
14 587 (+43) Wood.png4902Stone.png5709Silver.png5224 Pop.png 70 (+5) 5.88
15 634 (+47) Wood.png5203Stone.png5991Silver.png5528 Pop.png 75 (+5) 6.1
16 685 (+51) Wood.png5502Stone.png6268Silver.png5828 Pop.png 80 (+5) 6.4
17 740 (+55) Wood.png5798Stone.png6540Silver.png6125 Pop.png 85 (+5) 6.6
18 799 (+59) Wood.png6092Stone.png6807Silver.png6419 Pop.png 90 (+5) 6.9
19 863 (+64) Wood.png6384Stone.png7069Silver.png6710 Pop.png 95 (+5) 7.2
20 932 (+69) Wood.png6674Stone.png7328Silver.png6698 Pop.png 100 (+5) 7.5
21 1007 (+75) Wood.png6961Stone.png7582Silver.png7284 Pop.png 105 (+5) 7.9
22 1087 (+80) Wood.png7247Stone.png7833Silver.png7567 Pop.png 110 (+5) 8.3
23 1174 (+87) Wood.png7531Stone.png8081Silver.png7848 Pop.png 115 (+5) 8.77
24 1268 (+94) Wood.png7814Stone.png8325Silver.png8127 Pop.png 120 (+5) 9.25
25 1370 (+102) Wood.png8094Stone.png8566Silver.png8404 Pop.png 125 (+5) 10
26 1479 (+109) Wood.png8374Stone.png8805Silver.png8678 Pop.png 130 (+5) 10.8
27 1598 (+119) Wood.png8652Stone.png9041Silver.png8951 Pop.png 135 (+5) 11.11
28 1725 (+127) Wood.png8928Stone.png9274Silver.png9222 Pop.png 140 (+5) 13.15
29 1863 (+138) Wood.png9209Stone.png9504Silver.png9491 Pop.png 145 (+5) 14.7
30 2013 (+150) Wood.png9477Stone.png9733Silver.png9759 Pop.png 150 (+5) 16.6