نحوه شروع بازی

در ابن بازی فرمانروایی یک شهر به دست شما است و امید مردم یک شهر به هوش و درایت شما دوخته‌شده است. شما می‌توانید با بالا بردن سطح منابع شهرتان افتخارات زیادی برای خود و شهرتان به دست بیاورید.

چرا که هرروز که فرصت را از دست بدهید دشمن شما قوی‌تر خواهد شد و در نتیجه برای احاطه و سلطه به شهر شما مسلط‌تر می‌شود.

و اما روش بازی در این نوع بازی‌ها ( استراتژیک ) بدین قرار است. بسته به زمان شروع بازی شما در سرور  و اینکه چقدر از زمان فعال‌سازی سرور گذشته است، شهری که شما فعال می‌کنید مورد حمایت می‌باشد تا به شما حمله نشود.

در شروع بازی در سمت راست صفحه، بخش آموزش  به شما کمک می‌کند تا پیشرفت‌های اولیه‌ای را انجام داده و بتوانید برای شروع بازی قوی عمل نمایید.

در حین استفاده از آموزش بازی شما می‌توانید خودتان نیز باتدبیر و درایتی که به کار می‌بندید ساختمان‌های مورد نیاز را فعال نمایید. به‌عنوان مثال: بعد از اینکه منابع خود را ارتقاء دادید می‌بایست سربازخانه را فعال بسازید تا آموزش نیروهای نظامی را در این دوره که تحت حمایت هستید آغاز کرده و درزمانی که از حمایت خارج می‌شوید بتوانید در مقابل نیروهای حمله‌کننده مقاومت کنید.در دوره حمایت به دنبال اتحادهای قوی باشید تا از شما حمایت کنند.
پس از اتمام دوره حمایت ( دوره حمایت زمانی مناسب برای پیشرفت محسوب می شود ) جهت کسب منابع بیشتر می توانید، به شهرهای اطراف خود در نقشه حمله کرده و منابع برای آموزش نیرو و پیشرفت ساختمانها را بدست آورید.

با گذشت زمان و طی مراحل فوق شما می‌توانید فرمانروایی قوی برای شهر خود باشید. هر چه شما قوی‌تر باشید دشمنانتان بیشتر به شما حمله میکنند ، پس باید نیروهای بیشتری بسازید و سعی کنید شهرهای بیشتری را تسخیر کنید تا قدرت بیشتری بدست آورید.