امتیاز ساخت و ساز

امتیاز ساخت و ساز چیست؟

امتیاز ساخت و ساز نشان دهنده میزان پیشرفت و توسعه شهر شماست.

 

چگونه امتیاز ساخت و ساز رو افزایش بدم؟

امتیاز ساخت و ساز با ساخت و ارتقا ساختمان ها افزایش پیدا میکنه.

 

فواید افزایش امتیاز ساخت و ساز چیست؟

با افزایش امتیاز ساخت و ساز ، میتونید سطح امپراطوری خودتون رو افزایش بدید.

همچنین بخوانید :افزایش سطح امپراطوری چه فوایدی خواهد داشت؟