آرشیو مطالب در دسته ساختمان ها

سنا

سنا ساختمان مدیریت مرکزی شهر شما میباشد. در این ساختمان میتوانید به کارگران دستور ساخت و ارتقا ساختمان ها را بدهید. این ساختمان یکی از اصلی ترین ساختمان ها در گرپولیس میباشد و بدون آن ، شهر شما نمیتوانید گسترش پیدا کند.   هدف در سنا شما میتوانید ساختمان های جدید را بسازید و ارتقا […]

ادامه مطلب ...
معدن سنگ

در معدن سنگ، کارگران شما سنگ مخصوص برای گسترش شهر شما را تولید میکنند. هرچه سطح معدن سنگ بالاتر باشد ، سنگ بیشتری در ساعت تولید میشود.   هدف معدن سنگ کلید تولید سنگ در شهر شماست.معدن سنگ حتی هنگامی که آفلاین هستید به تولید سنگ میپردازد که میتوانید از آن در ساخت و ارتقا […]

ادامه مطلب ...
معدن نقره

در معدن نقره کارگران شما در حال استخراج سنگ گرابهای فلز نقره هستند که برای ساخت سکه نقره استفاده میشود. با ارتقا معدن نقره ، کارگران شما سنگ فلز بیشتری پیدا میکنند و سکه های نقره بیشتری ضرب میشود که میتوانید از آنها در ساخت ساختمان ها / نیروها استفاده کنید.   هدف معدن نقره […]

ادامه مطلب ...
چوب بری

چوب بری ، چوب مورد نیاز برای ساخت ساختمان ها و نیروها را تامین میکند. کارگران شما در چوب بری ، در جنگل های اطراف مشغول به تبرزنی و تامین چوب مورد نیاز هستند. هرچه سطح چوب بری بالاتر باشد ، کارگران بیشتری به تامین چوب میپردازند و چوب بیشتری بدست می آورید.   هدف […]

ادامه مطلب ...
مزرعه

غذا نیاز اولیه مردم شهر میباشد. افزایش غذا باعث میشود جمعیت شهر شما بیشتر شود. مزرعه غذای مردم شهر شما را تامین میکند. هرچه سطح مزرعه بالاتر باشد ، غذای بیشتری تولید میشود و شهر شما ظرفیت نگهداری مردم بیشتری را خواهد داشت. مزرعه یکی از مهم ترین ساختمان ها در گسترش شهر شما میباشد. […]

ادامه مطلب ...
دیوار

هدف دیوار شهر شما را در مقابل نیروهای دشمن محافظت میکند. دیوار قدرت دفاع نیروی زمینی را افزایش میدهد. هرچه سطح دیوار بالاتر رود ُ قدرت دفاع نیز بیشتر میشود.   پیش نیازها سنا سطح 5 معبد سطح 3   سطوح ساختمان آخرین سطح : ۲۵ ظاهر دیوار با افزایش سطح آن تغییر میکند.   سطح […]

ادامه مطلب ...
بازار

بازار این امکان را به شما میدهد که به تجارت و معادله کالا به کالا با دیگر بازیکنان بپردازید. هدف شما از بازار برای انتقال منابع از شهری به شهر دیگر و ارسال یا دریافت منابع از بازیکنان دیگر استفاده میکنید. پیش نیازها سنا سطح 3 انبار سطح 5 سطوح ساختمان آخرین سطح بازار 30 […]

ادامه مطلب ...
سربازخانه

هدف در سربازخانه شما میتوانید نیروهای سلاطین و نیروهای عادی را تربیت کنید. هرچه سطح سربازخانه بالاتر باشد ،  شما سریع تر میتوانید نیروهای خود را تربیت کنید.   پیش نیازها معدن نقره سطح 1 سنا سطح 2 مزرعه سطح 3 چوب بری سطح 1   سطوح ساختمان آخرین سطح : 30   سطح 1 […]

ادامه مطلب ...
بندرگاه

هدف بندرگاه جایی است که شما نیروی دریایی خود را میسازید.شما میتوانید کشتی های حمل و نقل و جنگی ، هر دو را در این قسمت بسازید. سرعت ساخت کشتی ها بستگی به سطح بندرگاه دارد. هرچه سطح بندرگاه بالاتر باشد ، ساخت کشتی ها سریع تر به اتمام میرسد. همچنین با ساخت بندرگاه تاجر […]

ادامه مطلب ...
آکادمی

هدف تحقیقات در آکادمی صورت میگیرند. گرپولیس تکنولوژی های متفاوتی را در آکادمی عرضه میکند ، تکنولوژی هایی که میتوانید نیروهای جدید را تربیت کنید ، تجربه های بهتری در جنگ داشته باشید یا ساخت و سازهای حرفه ای تری داشته باشید. هرچه سطح آکادمی بالاتر باشد ، تکنولوژی های بیشتری را میتوانید تحقیق کنید. […]

ادامه مطلب ...
انبار

منابع شهر شما در انبار ذخیره میشوند. هرچه سطح انبار بالاتر باشد ، منابع بیشتری را میتوانید ذخیره کنید.   هدف انبار در شهر شما میزان مشخصی از منابع را ذخیره میکند. این منابع میتوانند برای استفاده در ساخت و ساز، تربیت نیروها و هر جای دیگری که مایل باشید ، مورد استفاده قرار گیرند. […]

ادامه مطلب ...
معبد

هدف در معبد میتوانید یکی از سلاطین را انتخاب کنید. 6 سلطان قدرت وجود دارد : زئوس ، پوزیدن ، هرا ، آتنا ، هیدس و آرتمیس. هر کدام از این سلاطین قدرت میتوانند نیروهای اساطیری مختلفی را در اختیار شما بگذارند. هرچه سطح معبد بالاتر باشد ، الطاف بیشتری بدست می آید که با […]

ادامه مطلب ...
غار

هدف در غار جاسوسان شما برای جاسوسی از شهرها آماده میشوند. این جاسوسان برای خدمات خود از شما سکه نقره دریافت میکنند. این سکه هارا میتوانید در همین ساختمان ذخیره کنید تا در زمان مورد نیاز از آنها استفاده کنید.تا قبل از رسیدن غار به سطح آخر ، شما در ذخیره سازی سکه نقره محدودیت […]

ادامه مطلب ...
تئاتر

هدف با ساخت ساختمان تئاتر ، میتوانید نمایش های بزرگ را برای مردم شهر خود به اجرا بگذارید و امتیاز فرهنگی شهر خود را افزایش دهید و امتیاز فرهنگی مورد نیاز را برای تسخیر بدست آورید.   پیش نیازها سنا سطح ۲۴ چوب بری سطح 35 معدن نقره سطح 32 بندرگاه سطح 5 آکادمی سطح […]

ادامه مطلب ...
گرمابه

هدف با احداث گرمابه پیشرفت بزرگی در زمینه بهداشت حاصل میشود. با ساخت گرمابه سلامت مردم ارتقا و جمعیت به میزان 10 درصد افزایش می یابد.   پیش نیازها سنا سطح 24 مزرعه سطح 35 بندرگاه سطح 5 آکادمی سطح 5 نداشتن ساختمان های : تئاتر ، کتابخانه یا فانوس دریایی   سطوح ساختمان آخرین سطح […]

ادامه مطلب ...
کتابخانه

هدف دانش ، قدرت است. با ساخت کتابخانه ، شما 12 امتیاز تحقیقاتی مازاد بدست می آورید که میتوانید از آنها برای کشف تکنولوژی های جدید در آکادمی استفاده کنید.   پیش نیازها سنا سطح 24 بندرگاه سطح 5 آکادمی سطح 20 نداشتن ساختمان های : تئاتر ، گرمابه ، فانوس دریایی   سطوح ساختمان آخرین سطح […]

ادامه مطلب ...
فانوس دریایی

هدف فانوس دریایی الکساندرا یکی از 7 عجایب جهان به شما میرود. با ساخت یک نسخه کوچکتر در کنار بندرگاه ، سرعت نیروی دریایی 15 درصد افزایش می یابد.   پیش نیازها سنا سطح 24 بندرگاه سطح 20 آکادمی سطح 5 نداشتن ساختمان های : تئاتر ، گرمابه ، کتابخانه   سطوح ساختمان آخرین سطح : 1 […]

ادامه مطلب ...
قلعه

هدف قلعه ، قدرت دفاع نیروهای شما را 10٪ افزایش میدهد و شهر شما را به یک دژ مستحکم در مقابل دشمنان تبدیل میکند.   پیش نیازها سنا سطح 21 دیوار سطح 20 معبد سطح 5 بازار سطح 5 نداشتن ساختمان های : مجسمه سلاطین ، تندیس ، تجارتخانه   سطوح ساختمان آخرین سطح : 1  سطح  […]

ادامه مطلب ...
مجسمه سلاطین

هدف خشنود کردن سلاطین ، کار ساده ای نیست. با این مجمسه میتوانید به آنها نشان دهید که چقدر با اهمیت هستند. با ساخت این ساختمان ، میزان الطاف سلاطین نیز افزایش می یابد.   پیش نیازها سنا سطح 21 معبد سطح 12 بازار سطح 5 نداشتن ساختمان های : قلعه ، تندیس ، تجارتخانه   سطوح […]

ادامه مطلب ...
تندیس

هدف جاسوسی دشمنان به کمک تندیس دیگر پوشانده نخواهند ماند. بدین صورت ، هرگونه جاسوسی که در شهر شما صورت گیرد ، سریعا متوجه خواهید شد و خود را برای حملات احتمالی آماده خواهید کرد.   پیش نیازها سنا سطح 21 غار سطح 10 تجارتخانه سطح 5 معبد سطح 5 نداشتن ساختمان های : قلعه ، […]

ادامه مطلب ...
تجارتخانه

هدف با ایجاد این ساختمان ابزار حمل و نقل سریع تر کالاها فراهم میشود و سرعت تاجران 30 درصد افزایش پیدا میکند.   پیش نیازها سنا سطح 21 بازار سطح 15 معبد سطح 5 نداشتن ساختمان های : تندیس ، مجسمه سلاطین ، قلعه   سطوح ساختمان آخرین سطح : 1  سطح  امتیاز هزینه زمان ساخت 1 […]

ادامه مطلب ...