آرشیو مطالب در دسته نیروها

همه نیروها

در گرپولیس برای حمله به دیگر شهرها یا دفاع از خودتان باید نیرو بسازید. نیروهای زمینی میتوانند برای حمله به شهرهایی که در جزیره شما هستند مورد استفاده قرار گیرند و نیروی دریایی برای انتقال نیروی زمینی شما به دیگر شهرها یا حمله به نیروی دریایی دشمن استفاده میشود. هر نیروی زمینی یکی از سه […]

ادامه مطلب ...