به گرپولیس خوش آمدید

گرپولیس
بازی آنلاین و استراتژیک در روم باستانتصاویر و ویدئو بازی

بازی آنلاین اسمی

آخرین مطالب منتشر شده

بازگشتX
X
گرپولیس چیست؟

گرپولیس ، بازی آنلاین و تحت مرورگر میباشد که در روم باستان اتفاق می افتد.
شما به عنوان رهبر یک شهر نوپا کار خود را آغاز میکنید و با قدرت نیروی زمینی و دریایی خود ، کنترل جزیره را در دست خواهید گرفت.
پس از شکل گیری اتحادها و به قدرت رسیدن آنها ، زمانی که درگیری بین اتحادها بالا گرفت ، وظیفه جدیدی در مقابل اتحادها قرار خواهد گرفت و هر اتحادی که بتواند
عجایب هفتگانه
را سریع تر بنا کند ، فرمانروای کل بازی خواهد شد.

*
به برندگان نهایی بازی جوایز متنوعی تعلق خواهد گرفت و نام آنها برای همیشه در بازی ثبت خواهد شد.
متوجه شدم ، ممنون